1

माननीय अर्जुन बहादुर थापा सभामुख

९८५८४४१४४४

                      थप जानकारी

   
२

माननीय निर्मला बडाल जोशी  उप-सभामुख

                          थप जानकारी

   

 

श्री देव बहादुर बोगटी   प्रदेश सभा सचिव

9851280991

 

 

 

प्रदेश सभा परिचय

प्रदेश सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

दर्ता विधेयक

darta

प्रक्रियामा रहेका विधेयक

prakiya

पारित विधेयक

parit

प्रमाणीकरण भएका विधेयक

pramanikaran