प्रदेश सभा सचिवालयमा नयाँ निर्मित पुस्तकालय शाखाको समुद्घाटन