सरस्वती पुजाको दिन पुस्तकालय शाखामा सरस्वती माताको पूजा गर्दै माननीय सभामुखज्यू र सचिवज्यू