दर्ता विधेयकहरु

क्र.सं. दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय दस्तावेज (Download)
२०८०।०१।०५ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय आर्थिक ऐन संशोधनको विधेयक.pdf