प्रदेश सभाको प्रथम कार्यकालका माननीयज्यूहरुको सम्मान तथा विदाई कार्यक्रम