माननीय सभामुखज्यूको शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम