माननीय सभामुख तथा माननीय उपसभामुखज्यूबाट एक हल गोरु सहितको किसानको प्रतिमा र प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरुको नामावली सहितको शिलालेखको अनावरण गर्नुहुँदै